Obavijest o radu reciklažnog dvorišta u Belom Manastiru